Margherita Spagnuolo Lobb

DR MARGHERITA SPAGNUOLO LOBB

Uznany nauczyciel psychoterapii Gestalt, dyrektor Istituto di Gestalt HCC we Włoszech (Siracusa, Palermo, Mediolan). Integruje najnowsze badania neurobiologiczne i badania nad niemowlętami w ramach relacyjnego podejścia Gestalt, czerpiąc z prac: F. Perlsa, R. Hefferlinea, P. Goodmana, L. Perls, I. Froma, Ervinga and Miriam Polsterów.

Otrzymała (jako pierwsza kobieta i pierwsza Europejka) nagrodę Lifelong Achievement Award przyznawaną przez Association for the Advancement of Gestalt Therapy (AAGT). Otrzymała również wyróżnienie Sycylijskiej Rady ds Psychologii.

Była przewodniczącą, a obecnie jest Honorowym Członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT), założycielką i honorową Przewodniczącą Włoskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (SIPG), Przewodniczącą Włoskiej Federacji Metod Psychoterapii (FIAP). Jest członkiem New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT), Society of Psychotherapy Research (SPR), International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP).

Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych dotyczących różnych aspektów teorii i pracy w podejściu Gestalt, autorką i redaktorką 10 książek.

Martha Stark

DR MARTHA STARK

Martha Stark, MD, absolwentka Harvard Medical School oraz Boston Psychoanalytic Institute, psychiatra i psychoanalityk holistyczny dorosłych oraz dzieci, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Bostonie (Massachusetts, USA). Wykłada na Harvard Medical School, jest dyrektorem i wykładowcą The Center for Psychoanalytic Studies. Jest również adiunktem w William James College oraz Smith College School for Social Work, a także byłym wykładowcą w Boston Psychoanalytic Institute oraz Massachusetts Institute for Psychoanalysis. Autorka sześciu uznanych książek z teorii i technik psychoanalitycznych (Working with Resistance; A Primer on Working with Resistance; Modes of Therapeutic Action; The Transformative Power of Optimal Stress; Psychotherapeutic Moments; oraz How Does Psychotherapy Work?) – większość z nich została nagrodzona i znalazła się na listach lektur obowiązkowych wielu amerykańskich i międzynarodowych instytutów szkolących w psychoanalizie. Jest autorką rozdziałów w podręcznikach medycyny integralnej oraz artykułów w recenzowanych czasopismach z dziedziny toksykologii. Współpracuje z redakcjami czasopism: Alternative Therapies in Health and Medicine, Journal of the American Association of Integrative Medicine, Advances in Mind-Body Medicine oraz International Journal of Clinical Toxicology.

Robert Neborsky

PROF. ROBERT NEBORSKY

Robert Neborsky jest psychiatrą prowadzącym prywatny gabinet w Del Mar w Kaliforni oraz profesorem psychiatrii w UCSD School of Medicine. Jest jednym z członków-założycieli kolegium redakcyjnego International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Był również redaktorem gościnnym w Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Ukończył University of Maryland School of Medicine, gdzie otrzymał nagrodę Jacoba Finesingera w dziedzinie psychiatrii. Jest współautorem książek Short-Term Therapy for Long Term Change oraz Healing Trauma. W 2011 opublikował napisaną wspólnie z Josette ten Have de Labije książkę Roadmap to the Unconscious: Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (polskie wydanie: Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna dla praktyków). Robert Neborsky zajmuje się nauką technik terapii ISTDP w jej wyjątkowej odmianie opartej na teorii więzi.

Bernhard M Strauss

PROF. BERNHARD M STRAUSS

Profesor psychologii medycznej i psychoterapii, Uniwersytet Friedricha Schillera, Jena, Niemcy i kierownik Instytutu Psychoterapii Medycyna i Psychoterapia, Szpital Uniwersytecki Dr Bernhard Michael Strauss jest profesorem zwyczajnym psychologii medycznej i psychoterapii na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz kierownikiem Instytutu Medycyny Psychospołecznej i Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie w Konstancji, doktoryzował się na Uniwersytecie w Hamburgu. Po pięcioletniej pracy w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu w Hamburgu w (Departament Badań nad Seksualnością) pracował w latach 1986-1996 jako profesor nadzwyczajny w Szpitalu Uniwersyteckim w Kilonii (Departament Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii). W tym czasie ukończył trening psychoterapeutyczny w zakresie psychoanalizy z dodatkowymi specjalistycznymi szkoleniami z psychoterapii grupowej oraz terapii seksuologicznej. Jako kierownik Instytutu na Uniwersytecie w Jenie był i jest nadal zaangażowany w projekty badawcze z dziedziny psychoterapii, psychoonkologii, prewencji, edukacji medycznej i psychoterapeutycznej oraz psychologii zdrowia. Bernhard Strauss był członkiem Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Seksulanością (German Society for Sex Research); sprawował także funkcje przewodniczącego Niemieckiego Kolegium Medycyny Psychosomatycznej (German College of Psychosomatic Medicine), Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Medycznej (German Society for Medical Psychology), był także przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychoterapią (Society for Psychotherapy Research – SPR). Opublikował prawie 60 książek, ponad 250 rozdziałów w książkach i ponad 460 artykułów w czasopismach.

Miguel M. Gonçalves

PROF. MIGUEL M. GONÇALVES

Profesor w Szkole Psychologii Uniwersytetu Minho w Portugalii. W latach 2010-2015 był zastępcą redaktora Psychotherapy Research (Journal of the Society of Psychotherapy Research).

Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na procesach narracyjnych i dialogicznych w psychoterapii. On i jego zespół opracowali koncepcję momentu innowacyjnego, jako wydarzeń w psychoterapii, w których pojawiają się nowości w stosunku do poprzedniego problematycznego wzorca. Ta koncepcja od lat inspiruje jego projekty badawcze. Opracowano kilka systemów kodowania w celu śledzenia procesów zmian w psychoterapii: The Innovative Moments Coding System (IMCS, Gonçalves et al., 2011), używany do identyfikacji Innovative Moments; System Kodowania Ambiwalencji (ACS, Gonçalves et al., 2011), stosowany do identyfikacji pojawiania się ambiwalencji podczas sesji terapeutycznych; oraz System Kodowania Rozdzielczości Ambiwalencji (ARCS, Braga et al., 2015), aby śledzić sposób, w jaki ambiwalencja jest rozwiązywana w trakcie terapii.

Jego grupa badawcza z Minho University szkoliła naukowców z różnych krajów w zakresie tych nowych metodologii (np. USA, Hiszpania, Izrael, Włochy). Pomimo jego głównego zainteresowania badawczego psychoterapią, koncepcje i metody opracowane przez jego zespół w celu zbadania procesu psychoterapii zostały zastosowane w innych powiązanych dziedzinach, takich jak poradnictwo zawodowe i słabe wyniki w nauce.

Tom Warnecke

Tom Warnecke

Psychoterapeuta, superwizor, artysta i pisarz, który szkolił się w terapii Gestalt oraz u Davida Boadelli w biosyntezie.

Jego praca opiera się na perspektywie psychodynamicznej i psychofizjologicznej i rozwinął relacyjno-somatyczne podejście do traumy Borderline. Poza praktyką psychoterapeutyczną i superwizyjną, pracuje na arenie międzynarodowej jako tutor, wykładowca lub facylitator na różnych kursach psychoterapii i superwizji.

Jego publikacje koncentrują się na trudnych aspektach psychoterapii, takich jak Eros i seksualność, złożone uwarunkowania, a także dyskurs etyczny i społeczno-polityczny, i obejmują książkę „Psyche we współczesnym świecie – psychoterapia i społeczeństwo” (Karnac 2015). Jest także współredaktorem międzynarodowego czasopisma Body, Movement and Dance in Psychotherapy, członkiem Komitetu Wykonawczego i Rady Zarządzającej Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz byłym wiceprzewodniczącym brytyjskiej Rady ds. Psychoterapii ( UKCP).h powiązanych dziedzinach, takich jak poradnictwo zawodowe i słabe wyniki w nauce.

Ewa Chalimoniuk

Ewa Chalimoniuk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Resocjalizacji. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami po stracie /żałoba/ oraz pomocy osobom w kryzysie i nieprzeżytą traumą. Ukończyła Studium Terapii Rodzin. Wiele lat prowadziła zajęcia w SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową korzystając z różnych podejść teoretycznych. W latach 2009-2011 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Integracji Psychoterapii.

Krzysztof Ciepliński

Krzysztof Ciepliński

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy, nauczyciel psychoterapii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; współpracuje z Uczelnią Łazarskiego, gdzie szkoli mediatorów i negocjatorów. Prowadzi grupy self oraz zajęcia dydaktyczne (m.in. z zakresu integracji psychoterapii) w ramach całościowych kursów do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Psychoterapeuta indywidualny, grupowy oraz terapeuta par. Jest autorem książki „Psychologia i Psychoterapia wobec wolności (Warszawa: Wyd. Eneteia, 2017), artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych wystąpień konferencyjnych. Współorganizował szereg konferencji naukowych, międzynarodowych i krajowych, poświeconych praktyce i badaniom nad psychodramą, problematyce psychologii zdrowia oraz integracji psychoterapii. Jego aktualne zainteresowania naukowe dotyczą badań procesu i efektów psychodramy oraz experiential learning, efektów i procesu psychoterapii, psychologii pozytywnej i zdrowia. Partner międzynarodowego projektu Death Education for Palliative Care w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Autor a także tłumacz kilku metod pomiaru psychologicznego.Członek zarządu the Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO) (2015-), (m.in. były przewodniczący komitetu naukowego oraz wiceprezes tej organizacji); członek zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii; członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, były członek komisji rewizyjnej przy Zarządzie Głównym SNP PTP, członek Society for Psychotherapy Research, Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości. Zaangażowany w prace Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” w Lublinie.

Ewa Dobiała

Ewa Dobiała

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Jest w zespole nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu.
Członek Zarządu World Association for Positive Psychotherapy, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Krystyna Drat-Ruszczak

Krystyna Drat-Ruszczak

Doktor habilitowany, emerytowany profesor SWPS, wieloletni kierownik Katedry Zastosowań Psychologii i Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Wydziale w Sopocie. Interesuje się wpływem zmian społecznych na współczesne zaburzenia osobowości, psychopatologią Ja, diagnozą psychologiczną i psychoterapią, znaczeniem metafory i bajek. Jej prace dotyczą pojęć psychoanalizy, mechanizmów schizofrenii, narcyzmu i psychospołecznych determinant uciszania się kobiet. Głowna praca: „Poznanie i emocje w schizofrenii: różnicujący wpływ kontekstu społecznego”

Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów psychotycznych na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu we Fromborku i „Srebrzysko” w Gdańsk.

Michał Jasiński

Michał Jasiński

Michał Jasiński – doktor psychologii, filmoznawca, skandynawista, psychoterapeuta w terapii indywidualnej i par, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Psychoterapii Hestia w Barcelonie, prowadzi również praktykę prywatną. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznych, silnie reprezentowanych na świecie przez ośrodek barceloński. Głównym stosowanym przez niego podejściem jest terapia koherencji. Jest certyfikowanym nauczycielem tego nurtu oraz współpracownikiem naukowym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty w Europie i propaguje wiedzę o procesie rekonsolidacji pamięci w psychoterapii. Jest wykształcony również w krótkoterminowej terapii strategicznej, terapii narracyjnej oraz AEDP, które w swojej pracy chętnie integruje z terapią koherencji.

Leszek Jaworski

Leszek Jaworski

Certyfikowany psychoterapeuta: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz IEDTA – psychoterapeuta ISTDP.
W 2006 roku ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii, 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz 2-letnie Studium Terapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.
Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP. Ukończył 2-letni kurs wstępny a następnie 3-letni kurs zaawansowany metody ISTDP Core Training.
Od 2014 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP a od 2020 roku w 3-letnim kursie superwizorsko-nauczycielskim metody ISTDP prowadzonym przez Jona Fredericksona.
Należy do zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.
Od sześciu lat uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP, m.in. w ramach seminarium wstępnego metody ISTDP, Precore i Core Training. Założyciel Ośrodka ISTDP i Instytutu ISTDP w Warszawie

Zofia Milska-Wrzosińska

Zofia Milska-Wrzosińska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (EAIP). Jest członkinią Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkinią Rady Doradczej przy zarządzie Towarzystwa Badań nad Integracją Psychoterapii (SEPI), a także członkinią Komisji Certyfikatów (GAP) przy Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii (EAP) i zarządu Europejskiej Konfederacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (ECPP). Jest współzałożycielką Laboratorium Psychoedukacji i pracuje w nim od jego powstania. Uprawia psychoterapię o orientacji psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię par i indywidualną. Zajmuje się również superwizją i szkoleniem psychoterapeutów.

Anna Uściłowska

Anna Uściłowska

Psycholog, specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pracuje w obszarze pomagania i pomocy psychologicznej od 2002 roku. Początkowo jej doświadczenie obejmowało zatrudnienie w obszarze ochrony zdrowia i edukacji. W roku 2007 rozpoczęła pracę w zawodzie psychoterapeuty, którą kontynuuje do dziś.
Ukończyła podyplomowe Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz trzyletnie szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej, która jest podejściem uwzględniającym ciało w procesie psychoterapii. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Association for Psychotherapy.
Zajmuje się również tłumaczeniem ustnym angielskojęzycznych szkoleń dla psychoterapeutów. Przetłumaczyła z języka angielskiego część rozdziałów w podręczniku “Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej”.

Beata Załoga

Beata Załoga

Psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Ukończyła zaawansowane szkolenie w nurcie ISTDP oraz trzyletni kurs dla nauczycieli tej metody u Jona Fredericksona w Norwegii. Prowadziła zajęcia z ISTDP w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji. Obecnie prowadzi warsztaty wprowadzające do ISTDP oraz zajęcia w ramach Core Trainingu. Jest współautorką rozdziału o ISTDP w podręczniku akademickim „Psychoterapia. Szkoły i Metody” pod red. Lidii Grzesiuk i Huberta Suszka (Wydawnictwo Eneteia).

Renata Mizerska

Renata Mizerska

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor (certyfikaty PTPG, EAGT), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, psycholog. W swojej pracy integruje psychoterapię Gestalt, terapię skoncentrowaną na emocjach EFT (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych), prowadzi też terapię opartą na uważności i programy mindful self-compassion.
Prezes Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (EAGT) i Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii (PRP). Członek Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji i była Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP).
Jest też redaktorem merytorycznym polskich przekładów książek „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu” red. G. Francesetti, J. Roubal, M. Gecele, „Teraz-dla-potem. Psychoterapia Gestalt w ponowoczesnym społeczeństwie” M. Spagnoulo Lobb, „Nieobecność to pomost między nami. Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych” red. G. Francesetti (w przygotowaniu).