Bernhard M Strauss

BERNHARD M. STRAUSS

Profesor psychologii medycznej i psychoterapii, Uniwersytet Friedricha Schillera, Jena, Niemcy i kierownik Instytutu Psychoterapii Medycyna i Psychoterapia, Szpital Uniwersytecki. Bernhard Michael Strauss jest profesorem zwyczajnym psychologii medycznej i psychoterapii na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz kierownikiem Instytutu Medycyny Psychospołecznej i Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie w Konstancji, doktoryzował się na Uniwersytecie w Hamburgu. Po pięcioletniej pracy w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu w Hamburgu w (Departament Badań nad Seksualnością) pracował w latach 1986-1996 jako profesor nadzwyczajny w Szpitalu Uniwersyteckim w Kilonii (Departament Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii). W tym czasie ukończył trening psychoterapeutyczny w zakresie psychoanalizy z dodatkowymi specjalistycznymi szkoleniami z psychoterapii grupowej oraz terapii seksuologicznej. Jako kierownik Instytutu na Uniwersytecie w Jenie był i jest nadal zaangażowany w projekty badawcze z dziedziny psychoterapii, psychoonkologii, prewencji, edukacji medycznej i psychoterapeutycznej oraz psychologii zdrowia. Bernhard Strauss był członkiem Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Seksulanością (German Society for Sex Research); sprawował także funkcje przewodniczącego Niemieckiego Kolegium Medycyny Psychosomatycznej (German College of Psychosomatic Medicine), Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Medycznej (German Society for Medical Psychology), był także przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychoterapią (Society for Psychotherapy Research – SPR). Opublikował prawie 60 książek, ponad 250 rozdziałów w książkach i ponad 460 artykułów w czasopismach.

Ewa Dobiała

EWA DOBIAŁA

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, międzynarodowy trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Jest w zespole nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu.
Członek Zarządu World Association for Positive Psychotherapy, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Francesco Gazzillo

FRANCESCO GAZZILLO

Prof. Francesco Gazzillo jest psychologiem i psychoterapeutą psychoanalitycznym. Pracuje na Wydziale Psychologii Dynamicznej, Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu „Sapienza” w Rzymie. Członek Włoskiego Stowarzyszenia Psychologii (AIP), Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychoterapią (SPR) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Grupy Badawczej Psychoterapii w San Francisco (SFPRG).
Francesco Gazzillo jest dyrektorem czasopisma naukowego Psychology hub i prezesem włoskiego stowarzyszenia terapeutów zajmujących się teorią kontroli-panowania (Control-Mastery Theory – Italian Group). Współautor opracowań na temat diagnozy w psychologii klinicznej (La diagnosi in psicologia clinica 2009), psychoanalizy (Psicoanalisi in tempi di crisi, 2011) oraz teorii panowania i kontroli (Joseph Weiss e la Control-Mastery Theory, 2021).
Opublikował wiele cenionych artykułów naukowych oraz książek. Wśród tych ostatnich znajdują się, m.in.: „Wewnętrzny sabotażysta” (2012), „Zygmunt Freud. Konstrukcja wiedzy” (wraz z Francescą Ortu, 2013), „Zaufanie pacjentom. Wprowadzenie do teorii kontroli – panowania”(2021).

Gary M. Burlingame

GARY M. BURLINGAME

Gary M. Burlingame, PhD jest profesorem oraz kierownikiem Departamentu Psychologii Brigham Young University (USA) w zakresie studiów doktorskich z psychologii klinicznej. Jego praca naukowa koncentruje się na czynnikach, które prowadzą do skutecznego leczenia zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych z wykorzystaniem psychoterapii grupowej. Jest autorem ponad 70 książek, podręczników i rozdziałów oraz ponad 170 recenzowanych artykułów naukowych. Profesor Burlingame współpracował w charakterze konsultanta z ponad 20 federalnymi, stanowymi i prywatnymi podmiotami, w tym z Białym Domem, Departamentem Pracy, Agencją Żywności i Leków oraz Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych. Za swoją aktywność zawodową otrzymał liczne wyróżnienia ze strony amerykańskich i międzynarodowych organizacji zawodowych (American Psychological Association; American Group Psychotherapy Association, German College of Psychosomatic Medicine). Obecnie jest prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapii Grupowej (American Group Psychotherapy Association).

Giulia Altera

Giulia Altera

Dr Giulia Altera jest psychoterapeutką oraz psychologiem klinicznym i sądowym.
Jest certyfikowanym trenerem, superwizorem i terapeutą terapii skoncentrowanej na emocjach ICEEFT (Institute of Excellence in Emotionally Focused Therapy) oraz Certyfikowaną Terapeutką Schematów.
Prowadzi szkolenia z terapii skoncentrowanej na emocjach w różnych częściach świata, jest odpowiedzialna za szkolenie EFT w Brazylii, pomaga wprowadzić EFT do Portugalii i Iranu. Była również zaangażowana w szkolenia w innych krajach europejskich i USA.
Jest również jedną z założycielek społeczności EFT Italia i dyrektorem EFT Nord Italia Center, a także współzałożycielką społeczności EFT South-Southeast Brazil i EFT Northeast Brazil.
Poza szkoleniami certyfikacyjnymi z EFT oferuje autorskie szkolenia z Modelu Naprawy Urazów Więzi oraz Doświadczeniowy Warsztat  “Mądrość Emocji”.
Z wielką uwagą i pasją zajmuje się głównie problemami związanymi z rodzinami, parami, a w szczególności parami osób, które przeżyły traumę, osobami z zaburzeniami osobowości oraz parami LGBTQ.
Wraz z dr Ana Rizzon napisała rozdział w książce Schema Therapy zatytułowany: Emotionally-Focused Interventions.

Ireneusz Kaczmarczyk

IRENEUSZ KACZMARCZYK

Ireneusz Kaczmarczyk – dr n. hum, socjolog. Psychoterapeuta (Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej INTRA), certified Focusing – Oriented Psychotherapist and Trainer (The International Focusing Institute), certified Emotion-Focused Therapist (International Society for Emotion Focused Therapy), superwizor treningu interpersonalnego (PTP), specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień (KCPU, RSPU), specjalista psychoterapii uzależnień w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Wykładowca szkół psychoterapii, nauczyciel warsztatu, autor wielu wystąpień na konferencjach tematycznych, projektów a także badań i artykułów z zakresu psychoterapii i problemów uzależnień. Członek Zespołu Ekspertów d/s programu specjalizacji z psychoterapii uzależnień CMKP. Redaktor naczelny pisma pt. „Terapia Osób Uzależnionych i ich bliskich”. Współpracuje z Ośrodkami INTRA, SENSUM, CBT – EDU w Warszawie. Poeta, autor dziewięciu książek poetyckich.

JAN CHODKIEWICZ

Jan Chodkiewicz – profesor, psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii uzależnień, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor. hab. nauk społecznych w zakresie psychologii. Autor licznych prac z zakresu problematyki uzależnień, psychologii zdrowia oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na czynnikach powiązanych z nawrotami do nałogu oraz zastosowaniem terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi oraz z osobami z innymi zaburzeniami. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU oraz w Szkole Psychoterapii SWPS.

Jon Frederickson

JON FREDERICKSON

Jon Frederickson jest wykładowcą programu szkoleniowego Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w New Washington School of Psychiatry. Prowadził szkolenia z ISTDP w Szwecji, Norwegii, Danii, Polsce, Włoszech, Szwajcarii, Indiach, Iranie, Australii, Kanadzie, USA i Holandii. Jest autorem ponad pięćdziesięciu opublikowanych artykułów lub rozdziałów książek oraz siedmiu książek, w tym: „Współtworzenie zmiany: skuteczne techniki terapii dynamicznej”, „Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives”, „Kłamstwa, które sobie opowiadamy”, „Co-Creating Safety: healing the fragile patient”, „Healing Through Relating: a skill-building book for therapist” oraz nadchodząca książka „Clinical Thinking in Psychotherapy: how to do it and how to teach it”.
Jego książka „Współtworzenie zmiany…” zdobyła pierwszą nagrodę w dziedzinie psychiatrii (2014 r., nagroda British  Medical Association Book Awards) i została opublikowana w języku perskim, polskim, hebrajskim i słowackim, a także jest tłumaczona na hiszpański i chorwacki.
Jego książka „Kłamstwa, które sobie opowiadamy”, została przetłumaczona na czternaście języków. A jego książka „Co-Creating Safety…” jest tłumaczona na język niemiecki, polski, hebrajski i słowacki. Na swoich stronach internetowych www.istdpinstitute.com i deliberatepracticeinpsychotherapy.com udostępnia płyty DVD z bieżącymi sesjami z pacjentami, u których wcześniej nie powiodła się terapia. Znajdziesz tam także ćwiczenia rozwijające umiejętności przeznaczone dla terapeutów. Pisze posty na temat ISTDP pod adresem facebook.com/DynamicPsychotherapy.

LYNNE RIGAUD

Psychoterapeutka, superwizorka i trenerka. Prowadzi prywatną praktykę oraz jest doradcą ds. uzależnień we francuskiej organizacji zajmującej się uzależnieniami. Superwizuje zespoły interdyscyplinarne w dwóch ośrodkach leczenia uzależnień. Szkoli profesjonalistów w zakładach poprawczych i innych organizacjach w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych i uzależnień. Wiceprzewodnicząca komisji naukowo-badawczej Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.

MICHAŁ JASIŃSKI

Michał Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta, filmoznawca, skandynawista, wykładowca Uniwersytetu SWPS.
Prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Barcelonie. Specjalizuje się w nurcie psychoterapii konstruktywistycznych, silnie reprezentowanych na świecie przez ośrodek barceloński. Głównym stosowanym przez niego podejściem jest terapia koherencji.
Jest certyfikowanym nauczycielem tego nurtu oraz współpracownikiem naukowym Coherence Psychology Institute, z ramienia którego prowadzi warsztaty w Europie i propaguje wiedzę o procesie rekonsolidacji pamięci w psychoterapii, w tym terapii wspomaganej psychodelikami.
Wykształcony również w psychoterapii konstruktów osobistych, krótkoterminowej terapii strategicznej, terapii narracyjnej oraz AEDP, które w swojej pracy integruje z terapią koherencji. Jest też konsultantem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, zajmuje się integracją doświadczeń psychodelicznych w Stowarzyszeniu Hermanosis w Hiszpanii.

Mick Cooper

MICK COOPER

Mick Cooper jest uznanym na całym świecie trenerem i konsultantem oraz autorem książek dotyczących terapii humanistycznej, egzystencjalnej oraz podejścia pluralistycznego, a także członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii oraz Akademii Nauk Społecznych. Jest dyplomowanym psychologiem i profesorem psychologii doradztwa na Uniwersytecie Roehampton. Prowadzi warsztaty i wykłady na całym świecie (m.in. w Nowej Zelandii, USA, na Litwie). Główne obszary jego zainteresowań badawczych dotyczą wspólnego podejmowania decyzji, terapii personalizującej oraz poradnictwa dla młodych ludzi w szkołach. W 2014 roku Mick otrzymał nagrodę Carmi Harari Mid-Career Award od Oddziału 32 Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wśród ważnych i wznawianych książek, których jest autorem lub współautorem wymienić należy Existential Therapies (wyd. 2, Sage, 2017), Working at Relational Depth in Counselling and Psychotherapy (wyd. 2, Sage, 2018), czy Integrating Counselling and Psychotherapy: Directionality, Synergy, and Social Change (Sage, 2019).
Najnowsza książka Micka badająca wkład, jaki teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii mogą wnieść w szerszy postęp społeczny i sprawiedliwość to Psychology at the Heart of Social Change: Towards a Progressive Vision for Society (Uniwersytet w Bristolu, 2023).

RENATA MIZERSKA

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, psycholog, trener. Pracuje w podejściu Gestalt oraz terapii skoncentrowanej na emocjach EFT (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych), prowadzi też terapię opartą na uważności MBCT. Interesuje się badaniami w obszarze psychoterapii, neurobiologii afektywnej, mindfulness i self-compassion w pracy z osobami doświadczającymi depresji, lęku, kryzysu związanego z chorobą przewlekłą oraz traumą. Jest redaktorem merytorycznym polskich przekładów książek „Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu” red. G. Francesetti, J. Roubal, M. Gecele, „Teraz-dla-potem. Psychoterapia Gestalt w ponowoczesnym społeczeństwie” M. Spagnoulo Lobb, „Nieobecność to pomost między nami. Psychoterapia Gestalt wobec doświadczeń depresyjnych” red. G. Francesetti (w przygotowaniu). Bardzo ważnym obszarem działalności Renaty Mizerskiej jest praca społeczna na rzecz regulacji prawych dotyczących psychoterapii, integracji środowiska psychoterapeutów w Polsce oraz zagranicą i tworzenia przestrzeni do współdziałania przedstawicieli różnych podejść w psychoterapii oraz specjalistów z innych dziedzin. Prezes Polskiej Rady Psychoterapii, członek Rady Doradczej i była prezes Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt, wiceprzewodnicząca Europejskiej Komisji Standardów Szkoleniowych Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.