Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii PSIP powstało w 2008 roku z inicjatywy praktykujących psychoterapeutów, wykładowców akademickich oraz studentów psychologii w celu propagowania idei integracji w psychoterapii wśród terapeutów i naukowców polskich. Naszym celem jest umożliwienie praktykom psychoterapii poszerzania umiejętności i wiedzy.
Za nami seria udanych seminariów – spotkań z przedstawicielami świata nauki i psychoterapii. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z nami: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Nancy McWilliams, prof. Piotr Oleś, prof. Ferruccio Osimo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zorganizowane przez PSIP konferencje międzynarodowe
– w
2010, 2014 i 2017 roku.
Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się propagatorzy różnych nurtów psychoterapeutycznych, a także różnych podejść do samej integracji w psychoterapii. 
Osoby zainteresowane integracją w psychoterapii zapraszamy do współpracy.
www.psip.org.pl

0
Konferencje
0
Seminaria
0
Członków
0
Uczestników