Tabela opłat za uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji:
„Relacja terapeutyczna, która leczy”.

 do 20.11.2023do 20.01.2024do 31.03.2024do 15.05.2024po 01.06.2024
studenci studiów magisterskich490 zł590 zł730 zł980 zł1400 zł
członkowie PSIP (z opłaconymi składkami włącznie za 2023)620 zł780 zł920 zł1070 zł1400 zł
uczestnicy całościowego szkolenia podyplomowego w psychoterapii (program obejmujący min. 1200 godz.)690 zł800 zł940 zł1100 zł1400 zł
pozostali790 zł890 zł1100 zł1200 zł1400 zł


Aby zapisać się na konferencję, należy uzupełnić
Formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane przystąpieniem do PSIP prosimy o wypełnienie Deklaracji członkowskiej

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
Katowicka 18, 03-932 Warszawa
nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Konferencja 2024 Imię Nazwisko”

O wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Pytania dotyczące faktur prosimy kierować na adres – Jolanta Mierzwa: jolantamierzwa@e-psychoterapia.eu