Pragniemy poinformować, że ze względu na duże zainteresowanie konferencją przedłużamy do dnia 16 maja 2022 r. możliwość skorzystania ze zniżkowej opłaty w wysokości 720 zł. Dla osób, które zdecydują się na dokonanie opłaty po przekroczeniu podanego terminu, koszt udziału w konferencji wynosić będzie 890 zł.

PROMOCJA!!!

Dla osób zgłaszających się w grupie co najmniej 3-osobowej proponujemy 15% zniżki, czyli opłata wyniesie 612 zł w pierwszym terminie i 756 zł w drugim terminie.

Aby zapisać się na konferencję, należy uzupełnić Formularz rejestracyjny

Osoby zainteresowane przystąpieniem do PSIP prosimy o wypełnienie Deklaracji członkowskiej

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
Katowicka 18, 03-932 Warszawa
nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Konferencja naukowa 2022 Imię Nazwisko”

O wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Pytania dotyczące faktur prosimy kierować na adres anna.gradkowska@psip.org.pl