Tabela opłat za uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji:
„Relacja terapeutyczna, która leczy”.

rejestracja jako do 20.11.2023 do 20.01.2024 do 31.03.2024 do 31.05.2024 od 01.06.2024
studenci studiów magisterskich 490 zł 590 zł 730 zł 980 zł 1400 zł
członkowie PSIP (z opłaconymi składkami włącznie za 2023) 620 zł 780 zł 920 zł 1070 zł 1400 zł
uczestnicy całościowego szkolenia podyplomowego w psychoterapii (program obejmujący min. 1200 godz.) 690 zł 800 zł 940 zł 1100 zł 1400 zł
zgłoszenie grupowe (minimum 3 osoby) 1020 zł/os 1190 zł/os
pozostali 790 zł 890 zł 1100 zł 1200 zł 1400 zł

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz rejestracyjny

! Od dnia 15 maja 2024 r. uczestnikom rejestrującym się na konferencję w grupie złożonej z przynajmniej trzech osób przysługuje zniżka 15%.
Aby dokonać rejestracji grupowej prosimy o wybranie w formularzu rejestracyjnym, w punkcie „Kto się rejestruje”, opcji „zgłoszenie grupowe”.

W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją, na prośbę uczestników przedłużamy przedostatni próg kwotowy w tabeli opłat do 31.05.2024

Osoby zainteresowane przystąpieniem do PSIP prosimy o wypełnienie Deklaracji członkowskiej

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
Katowicka 18, 03-932 Warszawa
nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „Konferencja 2024 Imię Nazwisko”

O wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

Pytania dotyczące faktur prosimy kierować na adres – Jolanta Mierzwa: jolantamierzwa@e-psychoterapia.eu