DANE KONTAKTOWE

  * Imię

  * Nazwisko

  * Telefon

  * Email

  UCZESTNIK

  Nazwa instytucji szkolącej

  Wnoszę opłatę w wysokości: 990.00 zł

  Kwota do zapłaty: 590.00 zł / os

  Przypominamy, że każda z osób zgłaszająca się w ramach grupy powinna uzupełnić indywidualny formularz zgłoszenia wraz z podaniem danych kontaktowych i danych do faktury. W przypadku braku wpłaty co najmniej 3 osób ze zgłoszenia grupowego, opłata za udział w konferencji jest zgodna z tabelą opłat.

  Prosimy o wpisanie danych pozostałych osób z grupy.
  * Imię i nazwisko Uczestnika nr 2

  * Imię i nazwisko Uczestnika nr 3

  Większa ilość uczestników zgłoszenia grupowego

  Imiona oraz nazwiska pozostałych Uczestników
  Potwierdzam, że mam opłacone składki członkowskie

  Wnoszę opłatę w wysokości: 990.00 zł

  Wnoszę opłatę w wysokości: 990.00 zł

  Wnoszę opłatę w wysokości: 990.00 zł

  DANE DO FAKTURY

  * Pełna nazwa instytucji lub firmy / imię i nazwisko

  * Ulica
  * Numer domu/lokalu
  * Kod pocztowy i miejscowość
  NIP

  Uwagi

  W celu potwierdzenia uczestnictwa i rezerwacji miejsca, prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z tabelą opłat.

  Przypominamy, że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

  OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
  Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
  ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
  nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
  W tytule przelewu prosimy o wpisanie: "Konferencja naukowa 2020 Imię Nazwisko”

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  * Upoważniam PSIP do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy” (29-31 maja 2020 r.) w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania mojego biernego udziału w przedmiotowej Konferencji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy” (29-31 maja 2020 r.) w celu informowania mnie drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych przez PSIP

  Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.

  reCAPTCHAochrona reCAPTCHA od Google
  prywatność and warunki