DANE KONTAKTOWE

  * Imię

  * Nazwisko

  * Telefon

  * Email

  * Kto się rejestruje?

  Kwota do zapłaty:

  490zł (do 20.11.2023), 590zł (do 20.01.2024), 730zł (do 31.03.2024), 980zł (do 15.05.2024), 1400zł (po 01.06.2024)
  620zł (do 20.11.2023), 780zł (do 20.01.2024), 920zł (do 31.03.2024), 1070zł (do 15.05.2024), 1400zł (po 01.06.2024)
  690zł (do 20.11.2023), 800zł (do 20.01.2024), 940zł (do 31.03.2024), 1100zł (do 15.05.2024), 1400zł (po 01.06.2024)
  790zł (do 20.11.2023), 890zł (do 20.01.2024), 1100zł (do 31.03.2024), 1200zł (do 15.05.2024), 1400zł (po 01.06.2024)

  DANE DO FAKTURY

  * Pełna nazwa instytucji lub firmy / imię i nazwisko

  * Ulica
  * Numer domu/lokalu
  * Kod pocztowy i miejscowość
  NIP

  Uwagi

  W celu potwierdzenia uczestnictwa i rezerwacji miejsca, prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z tabelą opłat.

  ! Przypominamy, że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

  OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
  Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
  ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
  nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
  W tytule przelewu prosimy o wpisanie: "Konferencja 2024 Imię Nazwisko”

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  * Upoważniam PSIP do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w V Międzynarodowej Konferencji: "Relacja terapeutyczna, która leczy" (14-16 czerwca 2024 r.) w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania mojego biernego udziału w przedmiotowej Konferencji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w V Międzynarodowej Konferencji: "Relacja terapeutyczna, która leczy" (14-16 czerwca 2024 r.) w celu informowania mnie drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych przez PSIP

  Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.

  reCAPTCHAochrona reCAPTCHA od Google
  prywatność and warunki