DANE KONTAKTOWE / CONTACT DETAILS

  * Imię / Name

  * Nazwisko / Surname

  * Telefon / Phone

  * Email

  Uwagi / Comments

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności / You can change or withdraw your consent at any time in accordance with the rules described in the Privacy Policy

  * Pula bezpłatnych zaproszeń jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń / The pool of free invitations is limited. The date of applications decides.

  Konferencja będzie dostępna w języku polskim i angielskim / The conference will be available in Polish and English.

  ochrona reCAPTCHA od Google
  prywatność and warunki