DANE KONTAKTOWE

  * Imię

  * Nazwisko

  * Telefon

  * Email

  Uwagi

  Oświadczenia

  * Oświadczam, że rezygnuję z biernego udziału w IV Międzynarodowej konferencji "Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy" (29-31 maja 2020 r.).

  * Upoważniam PSIP do wystawienia rachunku korygującego bez podpisu odbiorcy.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu rezygnacji z udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy” (29-31 maja 2020 r.) w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania rezygnacji z mojego biernego udziału w przedmiotowej Konferencji.*

  Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.

  Zwrot opłaty konferencyjnej nastąpi na konto, z którego wpłata została dokonana, w ciągu 14 dni od przesłania rezygnacji.
  Ewentualna korekta faktury zostanie przesłana na adres email przesłany w formularzu zgłoszenia na konferencję.

  reCAPTCHAochrona reCAPTCHA od Google
  prywatność and warunki