WYSTĄPIENIA

Margherita_Spagnuolo_Lobb

MARGHERITA SPAGNUOLO LOBB

„Wrażliwość relacyjna psychoterapeuty: integracja psychoterapii Gestalt z neuronauką, fenomenologią oraz perspektywą pola”

 

Martha Stark

DR MARTHA STARK

“Rozbite serce, prywatne JA oraz nie przeżyte życie: egystencjalno-humanistyczne podejście do nieustępliwej rozpaczy”

Robert Neborsky

PROF. ROBERT NEBORSKY

„Praca z autonomicznym układem nerwowym: restrukturyzacja zdolności adaptacyjnej ego u kruchych pacjentów”

Bernhard M Strauss

PROF. BERNHARD M STRAUSS

„Jak badania nad psychoterapią mogą przyczyniać się jej integracji?”

EWA DOBIAŁA

„Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna w terapii dorosłych osób z Zespołem Asperegera”

Spektrum autyzmu (ASD), będący nieneurotypowym wzorcem rozwojowym, jest udziałem około 1,5% populacji ludzi (Isherwood, et al., 2011). Osoby autystyczne doświadczają różnych trudności na swojej linii życia od urodzenia aż do chwili śmierci. Podczas wykładu chciałbym przedstawić koncepcję pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi osobami z zespołem Aspergera w ujęciu Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (Peseschkian, 1968 r.). Modalność ta umożliwia konceptualizację uwzględniającą nie tylko poprawną diagnozę kliniczną i funkcjonalną, wyzwania wynikające z odmienności rozwojowych (w tym sensorycznych), aspekty motoryczne, poziom komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale także akcentującą mocne strony pacjenta i spożytkowującą wypracowane przez niego strategie. Sparafrazowane pytanie Peseschkiana „co mamy wspólnego jako ludzie, a czym sie różnimy”, dla potrzeb terapii osób w spektrum autyzmu, mogłoby brzmieć „co wspólnego mają osoby autystyczne z ludźmi o typowym rozwoju, a co ich różni.” Odmienności w funkcjonowaniu, kody emocjonalne, styl komunikacji i myślenia tworzą podstawę unikalnej kultury coraz częściej opisywanej przez osoby autystyczne (Martijn Dekker, Autscape, 2015). Wiedza, zrozumienie, szacunek i otwartość na neuroróżnorodność to podstawowe zasoby, które terapeuta potrzebuje w sobie rozwijać, podejmując się pracy z osobami z ASD. Podczas wykladu, chciałabym pokazać także jak specjalne potrzeby pacjentów w spektrum autyzmu wpisują sie w proces psychoterapii w odniesieniu do jego pięciu etapów w modelu Psychoterapii Pozytywnej. Zwrócę uwagę również na aspekty, które mogą determinować zarówno możliwość jak i skuteczność prowadzonego procesu psychoterapeutycznego.