Margherita_Spagnuolo_Lobb

MARGHERITA SPAGNUOLO LOBB

Psycholog, psychoterapeutka i trener psychoterapii Gestalt od 1979 r. Założycielka i kierownik Instytutu Gestalt (Siracusa, Palermo, Milan). Członek New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT), była prezes oraz członek honorowy European Association for Gestalt Therapy (EAGT), założycielka i honorowa prezes Italian Association for Gestalt Psychotherapy (SIPG), była również prezesem Italian Federation of Psychotherapy Methods (FIAP). Pracuje jako trener i superwizor w nurcie psychoterapii Gestalt na całym świecie. Współpracuje z wieloma badaczami psychoterapii. Autorka książek ‚The Now-for-Next in Psychotherapy. Gestalt Therapy Recounted in Post Modern Society’ (2013).

Martha Stark

DR MARTHA STARK

Martha Stark, MD, absolwentka Harvard Medical School oraz Boston Psychoanalytic Institute, psychiatra i psychoanalityk holistyczny dorosłych oraz dzieci, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Bostonie (Massachusetts, USA). Wykłada na Harvard Medical School, jest dyrektorem i wykładowcą The Center for Psychoanalytic Studies. Jest również adiunktem w William James College oraz Smith College School for Social Work, a także byłym wykładowcą w Boston Psychoanalytic Institute oraz Massachusetts Institute for Psychoanalysis. Autorka sześciu uznanych książek z teorii i technik psychoanalitycznych (Working with Resistance; A Primer on Working with Resistance; Modes of Therapeutic Action; The Transformative Power of Optimal Stress; Psychotherapeutic Moments; oraz How Does Psychotherapy Work?) – większość z nich została nagrodzona i znalazła się na listach lektur obowiązkowych wielu amerykańskich i międzynarodowych instytutów szkolących w psychoanalizie. Jest autorką rozdziałów w podręcznikach medycyny integralnej oraz artykułów w recenzowanych czasopismach z dziedziny toksykologii. Współpracuje z redakcjami czasopism: Alternative Therapies in Health and Medicine, Journal of the American Association of Integrative Medicine, Advances in Mind-Body Medicine oraz International Journal of Clinical Toxicology.

Robert Neborsky

PROF. ROBERT NEBORSKY

Robert Neborsky jest psychiatrą prowadzącym prywatny gabinet w Del Mar w Kaliforni oraz profesorem psychiatrii w UCSD School of Medicine. Jest jednym z członków-założycieli kolegium redakcyjnego International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Był również redaktorem gościnnym w Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. Ukończył University of Maryland School of Medicine, gdzie otrzymał nagrodę Jacoba Finesingera w dziedzinie psychiatrii. Jest współautorem książek Short-Term Therapy for Long Term Change oraz Healing Trauma. W 2011 opublikował napisaną wspólnie z Josette ten Have de Labije książkę Roadmap to the Unconscious: Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (polskie wydanie: Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna dla praktyków). Robert Neborsky zajmuje się nauką technik terapii ISTDP w jej wyjątkowej odmianie opartej na teorii więzi.

Bernhard M Strauss

PROF. BERNHARD M STRAUSS

Profesor psychologii medycznej i psychoterapii, Uniwersytet Friedricha Schillera, Jena, Niemcy i kierownik Instytutu Psychoterapii Medycyna i Psychoterapia, Szpital Uniwersytecki Dr Bernhard Michael Strauss jest profesorem zwyczajnym psychologii medycznej i psychoterapii na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz kierownikiem Instytutu Medycyny Psychospołecznej i Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie w Konstancji, doktoryzował się na Uniwersytecie w Hamburgu. Po pięcioletniej pracy w Szpitalu Psychiatrycznym Uniwersytetu w Hamburgu w (Departament Badań nad Seksualnością) pracował w latach 1986-1996 jako profesor nadzwyczajny w Szpitalu Uniwersyteckim w Kilonii (Departament Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii). W tym czasie ukończył trening psychoterapeutyczny w zakresie psychoanalizy z dodatkowymi specjalistycznymi szkoleniami z psychoterapii grupowej oraz terapii seksuologicznej. Jako kierownik Instytutu na Uniwersytecie w Jenie był i jest nadal zaangażowany w projekty badawcze z dziedziny psychoterapii, psychoonkologii, prewencji, edukacji medycznej i psychoterapeutycznej oraz psychologii zdrowia. Bernhard Strauss był członkiem Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Seksulanością (German Society for Sex Research); sprawował także funkcje przewodniczącego Niemieckiego Kolegium Medycyny Psychosomatycznej (German College of Psychosomatic Medicine), Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Medycznej (German Society for Medical Psychology), był także przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychoterapią (Society for Psychotherapy Research – SPR). Opublikował prawie 60 książek, ponad 250 rozdziałów w książkach i ponad 460 artykułów w czasopismach.

Ewa Dobiała

Lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej
Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.
Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Jest w zespole nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu.
Członek Zarządu World Association for Positive Psychotherapy, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Michał Jasiński

Psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona.
Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński.
Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Intitute of Narrative Therapy
Jest wykładowcą stowarzyszonym w Coherence Psychology Institute.