CONTACT DETAILS

*Name

*Surname

*Phone

*Email

DATA FOR INVOICE

*Institution name

*Address
*Number


*Zip code
Vat codeW celu potwierdzenia uczestnictwa i rezerwacji miejsca, prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej do 30.06.2019 r.
Przypominamy, że o wysokości opłaty decyduje data wpłaty na konto, a nie samego zgłoszenia.

OPŁATY PROSIMY WNOSIĆ NA KONTO KONFERENCJI:
Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
nr rachunku 98 2490 0005 0000 4600 5343 9842
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: "Konferencja naukowa 2020 Imię Nazwisko”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

* Upoważniam PSIP do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy” (29-31 maja 2020 r.) w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania mojego biernego udziału w przedmiotowej Konferencji.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii (PSIP), ul. Katowicka 18, 03-352 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Integracja Psychoterapii: Badania, Doświadczenia, Perspektywy” (29-31 maja 2020 r.) w celu informowania mnie drogą elektroniczną o wydarzeniach organizowanych przez PSIP

Swoją zgodę można zmienić lub wycofać w dowolnym momencie, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności.